Wat zijn schouwlijsten?
De Dorpsraad Grijpskerke heeft samen met de wethouder een ronde door Grijpskerke gelopen en toen diverse punten geïnventariseerd t.a.v. de verkeersveiligheid. Dat is de eerste schouwlijst geworden "verkeer".

Er is toen ook gelijk een afspraak gemaakt om een tweede schouwlijst in het leven te roepen, waarin het aanzicht van ons dorp "bewaakt" wordt. Bedoeld wordt dan zaken als achterstallig onderhoud aan wegen, stoepen, straatmeubilair etc. Of verbeterpunten t.a.v. van deze onderwerpen, dan zetten we deze op de lijst en deze lijst wordt gedeeld met de gemeente.

De online documenten worden elke maand bijgewerkt. Laatste update: 09-02-2022

Het is niet de bedoeling om defecten op deze lijst te rapporteren, want die kunnen door iedere individuele burger ook op de servicelijn gemeld worden. Voor problemen met bijvoorbeeld hondenpoep, losse stoeptegels, rioolverstoppingen, zwerfafval, een kapotte lantaarnpaal, omver gereden verkeersbord enzovoort, kunt u heel snel en gemakkelijk terecht op de website servicemeldingen gemeente Veere.

Woon je in Grijpskerke, Buttinge, Hoogelande of Poppendamme en heb jij iets voor op onze schouwlijst? Meld het dan via info@dorpsraadgrijpskerke.nl.