De Dorpsraad Grijpskerke spreekt over een grote diversiteit aan onderwerpen met de gemeente Veere. Ook schuiven regelmatig andere instellingen en organisaties aan die in Grijpskerke actief zijn. Een kleine greep als voorbeeld:

Verkeersoverlast Grijpskerke

Behoud boomgaard Nimmerdor 3

Speelterreintjes en -toestellen in Grijpskerke

Invoer parkeertarieven door de gemeente Veere

Informatie bord bij JacobCatshuis

Kerstboom bij Sint Michaelkerk

AED bij de Spar

Gebiedstafels

Onderhoud Dorpsbos

WMO & jeugd

Welzijnswerk