Informatiebijeenkomst Vodafone antennemast

Donderdag 2 maart was er vanaf 19:00 uur een informatiebijeenkomst in Nimmerdor over de geplande plaatsing van een Vodafone antennemast in/nabij Grijpskerke. Via de gemeente Veere was aan MD7* gevraagd om ALLE inwoners van deze informatiebijeenkomst op de hoogte te stellen. Dit is helaas niet gebeurd en enkel omwonenden van de beoogde locatie Molenstraat, kregen een brief. Via Facebook heeft de Dorpsraad getracht toch nog zo veel mogelijk mensen te informeren, wat leidde tot een opkomst van circa 40 inwoners.

De bijeenkomst werd geopend met een presentatie van het Antenneburau, een instantie van de overheid (zie https://www.antennebureau.nl/). Deze legde in hoofdlijnen de werking van een antennemast uit en dat wetenschappers aangeven dat de negatieve effecten op de gezondheid onwaarschijnlijk zijn, maar dat men dit niet met 100% zekerheid kan zeggen. Duidelijk werd gemaakt, dat de overheid een dekkingsplicht van 98% stelt aan telecomproviders, wat Vodafone noodzaakt om de gebieden in Nederland waar dit niet het geval is, in kaart te brengen en daar antennes te plaatsen om boetes te voorkomen.

Vervolgens legde Dennis Dormans van MD7 de noodzaak uit om in/nabij Grijpskerke een antennemast te plaatsen om aan de dekkingsplicht te voldoen. Illustraties/kaarten werden getoond met het gebied waarbinnen de mast van 39,5 m hoog zou moeten komen te staan. Aanvankelijk had MD7 gepland de mast in de Molenstraat, nabij het trafohuis, te plaatsen. Vanwege de enorme weerstand van omwonenden, “gaat dit niet meer gebeuren,” aldus MD7. Een alternatief ziet men in de Ravensteinweg bij het pompgemaal. Vanuit de zaal was hiertegen weerstand. MD7 vroeg aan de aanwezigen om te komen met andere opties. De volgende werden aangedragen:

  • Dorpsbos. MD7 gaf aan dat dit ‘natuurgebied’ is en hoogstwaarschijnlijk niet wordt toegestaan, maar gaat niettemin onderzoeken;
  • Op dak dorpshuis Nimmerdor. Dit wordt dan een korte mast van ca. 10 meter en mits dakconstructie het dragen kan. MD7 gaat dit onderzoeken;
  • Sportveld hoek Jacob Catsstraat-Hondegemsweg. Stuit wellicht op weerstand omwonenden;
  • Gemeentewerf Baayenhovenseweg. Deze locatie valt buiten het gebied waarbinnen volgens metingen de mast dient te komen. Kan evt. worden opgelost met hogere mast (50 m). MD7 gaat onderzoeken;
  • Tennisvelden richting Mariekerke. Hiervoor geldt hetzelfde als locatie hierboven.

Verder werd gemeld dat:

  • Er 270 masten in Nederland bij moeten komen om aan dekkingsplicht te voldoen;
  • Er hoogstwaarschijnlijk op de geplande mast van Vodafone ook antennes komen van de overige providers, die tenslotte met dezelfde dekkingsplicht te maken hebben;
  • Er nog GEEN vergunningsaanvraag is ingediend. Als dit gedaan wordt, zullen alle (technische) details openbaar worden.

MD7 zegde toe alle opties te onderzoeken en hiervoor enkele maanden nodig te hebben en dat over de uitkomst ALLE inwoners geïnformeerd zullen worden.

MD7 staat open voor tips over potentiële locaties. Mailen kan hierover – en i.g.v. vragen – naar Dennis Dormans, email omgevingsdialoog.vf@md7.com

*MD7 is een bedrijf dat geschikte locaties voor Vodafone-antennemasten zoekt en voorbereid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *